Tämä sivu ei ole käytössä.

Siirry TaloPelin viralliselle Suomen sivulle www.talopeli.fi

Oma TaloPeli

Hotakaiset rakensivat Kokkolaan


Hotakaisen perheen taloprojekti pyörähti käyntiin vuoden 2009 keväällä, kun he päättivät hakea tonttia Kokkolan Asuntomessuilta. Ensimmäinen hakemus vuoden 2011 Asuntomessuja varten valmistui ripeästi, olihan Kokkolasta kotoisin oleva nelihenkinen perhe miettinyt oma taloa jo pidemmän aikaa. Asuntomessualueen tonteista Hotakaiset ihastuivat erityisesti rantatonttien suomiin mahdollisuuksiin rakentaa unelmatalo, jossa yhdistyisivät ammatin harjoittaminen, kodin lämpö ja vapaa-aika. Arkkitehtuurillisena erikoisuutena kyseisessä taloprojektissa on yksityisen hammaslääkärin hammaslääkärivastaanottohuone. Sen ikkunoista avautuu levollinen merimaisema.

Tarkoituksena oli rakentaa perheelle koti, joka sekä palvelee perheen tarpeita että toimii myös hyvin siinä vaiheessa, kun lapset ovat muuttaneet pois kotoa. Tällä hetkellä perheeseen kuuluu neljä henkeä, joista kaksi on vielä alle kouluikäistä lasta. Alkuvaiheessa huoneiden sijoittelu keskitettiin yhteen kerrostasoon. Myöhemmässä vaiheessa, lasten varttuessa, korostuu toisen kerroksen huoneiden merkitys. Perheen koon muuttuessa, kuten lasten muuttaessa pois kotoa, voidaan elämä keskittää jälleen vain pääkerrokseen.

Vastaanottohuone toteutettiin niin, että hoitohuoneesta on esteetön näkymä merelle. Vastaanoton toiminnassa ja suunnittelussa kaikki tähtää potilaslähtöiseen ajatteluun tavalla, jota ei koskaan ole Suomessa aiemmin toteutettu, ajatuksena: ”miellyttävä ympäristö, miellyttävä hoito.”

Talon valintaa ja tilojen suunnittelua lähdettiin tekemään TaloPeli ohjelmalla, jolla hahmotettiin aluksi haavekoti. Rakennuspaikan huomioon ottava kustannusarvio oli lähtökohta suunnittelulle. Kustannusarviota seuraamalla perhe lähti seuraavaksi hakemaan pinta-alaratkaisuja sekä materiaalitasoja, joilla realistinen ja toteutettavissa oleva kustannusarvio pystytään saavuttamaan. Vaihtoehtoja testattiin TaloPelillä mm. erilaisia versioita tilaohjelmasta, kerrosluvun ja muiden ominaisuuksien vaikutusta kustannuksiin. Kustannusarvio kohteesta perustuu TaloPelillä tehtyyn suunnitelmaan.

Päärakennuksen ensimmäinen kerros on kerrosalaltaan 170 m2 ja toinen kerros 70 m2. Talousrakennuksessa sijaitseva hammaslääkärivastaanotto sijoittuu merenpuoleiseen päähän. Alussa suunnitelmassa oli isännän oma biljardi- ja sikarihuone, mutta harmittavasti sen kustannukset olisivat TaloPelin mukaan olleet yli 40.000 euroa ja siitä ajatuksesta oli luovuttava. Budjetti saatiin realistiseksi ja kaikki tärkeimmät asumiseen liittyvät tavoitteet toteutuivat jo suunnitelmassa. TaloPeli tuotti automaattisesti kustannusarvion kohteesta, joka liitettiin Kokkolan Asuntomessujen tonttihakemukseemme.

TaloPeli auttoi suunnitelman tekemisessä ja varmasti osaltaan vaikutti myös siihen että saimme hakemamme tontin. Tehdystä suunnitelmasta oli paljon hyötyä, kun tontin saamisen varmistuttua siirryttiin arkkitehtisuunnitteluun.

”Matkan varrella suunnitelmiin tuli jonkin verran muutoksia ja muutoksista johtuen kustannuksetkin nousivat TaloPelillä alussa lasketusta. Tällaiset muutokset taitavat olla messuprojektissa yleisiä, meillä ne olivat harkittuja! Nyt messujen loputtua ja kun vihdoin pääsimme muuttamaan, niin olemme erittäin tyytyväisiä. Projekti onnistui hyvin ja lopputulos vastaa projektin alkuvaiheessa asetettuja tavoitteitamme.”

Unelmien talo Tampereen Vuorekseen TaloPelin avulla


Tamperelaiset Kati ja Mika olivat etsineet perheelleen taloa tai tonttia jo muutaman vuoden. Kun esikoispoika Jesse syntyi vuonna 2008, perhe viimeisteli synnytyslaitoksella hakemuksensa seuraavaan Tampereen kaupungin tonttiarvontaan. Onni suosi ja he saivat kaupungin 757m2 vuokratontin uudelta asuinalueelta, Vuoreksen Mäyrämäestä. Taloprojektiin ryhdyttiin perheessä iloisin mielin.

TaloPeli oli mukana rakennusprojektissa alusta asti ja suunnitteluvaiheessa sille oli kaksi tärkeää tehtävää: Ensinnäkin perhe teki tarvekartoituksen. He miettivät läpi huonemäärät ja kartoittivat erilaisia vaihtoehtoja ja kustannusarvioita. Toisessa vaiheessa perheellä oli jo arkkitehdin suunnitelma, josta tehtiin TaloPelillä kustannussuunnitelma pankkia varten, sillä näin kustannukset pystyi hahmottamaan heti alussa luotettavasti ja puolueettomasti.

Kati kertoo projektin alkuvaiheista: "Alkuvaiheessa mietimme omaa asumistarvettamme ja kävimme ahkerasti läpi TaloPelin antamia vaihtoehtoja ennen ensimmäistäkään arkkitehdin suunnitelmaa. Tontin saamisen jälkeen kiertelimme eri talovalmistajia ja hahmottelimme myös TaloPelin avulla pohjaratkaisua ja runkotyyppiä. Talon suunnitelmat tehtiin keväällä 2009 ja kustannusarviossa käytimme TaloPeliä.

Kokeilimme myös muita mahdollisuuksia tehdä kustannussuunnitelma, mutta päädyimme lopulta nimenomaan myös pankkikin suosittelemaan TaloPeliin, sillä siihen kustannuksia ei tarvinnut osata hahmottaa itse, vaan ne sai valmiina arvioina ohjelmasta." TaloPeliin myös palattiin projektin aikana. Mika muistelee omia kokemuksiaan: "Aluksi vei hieman aikaa opetella Talopelin tehokas käyttö, mutta nyt sen käyttö sujuu jo hyvin ja olen suositellut ohjelmaa ystävillenikin."

Rakennuslupa saatiin kesällä 2009, jolloin Vuorekseen oli lupa aloittaa rakentaminen. Rakennusoikeutta päärakennukselle on 200 m², ja autotallille 40 m². Talosta tulee 1½-kerroksinen ja sen julkisivussa on vaalea rappaus. Jesse, Kati ja Mika pääsivät muuttamaan unelmiensa taloon kesäkuussa 2011, jolloin talon yläkerta oli valmis. Kesä meni ulkotöissä, kuten rappausta ja laatoitusta tehdessä, jonka jälkeen keskitytään alakerran saamiseen asuinkuntoon ja kesällä 2012 on suunnitelmissa tehdä pihatöitä.

Rakentamista suunnitteleva perhe käyttäjänä

TaloPelin kehittämisen tavoitteena on parantaa omakotitalon hankkimista suunnittelevan perheen tietämystä omakotitalon rakentamisen kustannuksista ja näin pienentää puutteellisesta tiedosta johtuvien rakentamispäätösten määrää. Ohjelma tukee päätöksentekoa hankkeen alkuvaiheessa.

TaloPeli auttaa löytämään perheen asumis- ja tilantarpeita vastaavan sekä perheen taloudellisten resurssien mukaisen asumisratkaisun. Ohjelman käyttö ei edellytä rakentamiseen liittyvää ennakkotietoa tai valmistautumista. Suunnittelu lähtee perheen tarpeista, joita vastaava ratkaisu kuvataan ohjelmalla.

CASE-perhe:

Perhe on suunnittelemassa omakotitalon rakentamista. Kerrostalohuoneisto alkaa käydä pieneksi kasvaville lapsille ja pihapiirikään ei oikein tyydytä. Tutun perheen kautta on tullut tietoon mahdollisesti myytävänä oleva tontti, joka päätetään selvittää loppuun saakka. Tontti kun on vasta haussa, niin varsinaisia suunnitelmia ei talosta vielä ole. Perheellä on kuitenkin ajatus siitä, millainen talon pitäisi olla ja jos tontti vastaa ajatuksia hankkeeseen voisi ryhtyä. Kokonaiskustannukset hieman arveluttavat. Tutuilta on saatu neliöhinta-arvioita, mutta niitä on tietysti vähän vaikea suhteuttaa, koska talot eivät vastaa oikein toisiaan. Perhe miettii myös paikalla rakentamisen ja talopaketin etuja sekä mahdollisuutta hyödyntää sukulaisten ammattitaitoa ja yhteyksiä.

Tontilla käynnin jälkeen perhe on vakuuttunut, että heidän ajatustensa talo voitaisiin siihen rakentaa. Tontti on kuitenkin aika kallis ja kun talon hinnasta ei ole oikein tietoa, on aika ryhtyä hankkimaan lisätietoa.

Talopaketti on ilman muuta yksi vaihtoehto, mutta tiedossa on, etteivät talopakettien hinnat vielä riitä kokonaiskustannusten arvioimiseen. Niinpä jotain muuta kättä pidempää tietoa tässä tarvittaisiin.

Messuilla rakennusmestariyhdistyksen osastolla saadun tiedon perusteella TaloPeli-ohjelma saattaisi olla oikea väline kustannusten arviointiin. TaloPeli-palvelupisteessä olisi silloin päässyt kokeilemaankin, mutta silloin hanke ei vielä ollut oikein vaiheessa. Näin päädyttiin etsimään käsiin TaloPeli-ohjelma, joka sitten helposti netistä löytyikin. Sivustolla kerrottiin, että ohjelmalla voi helposti hankkeen alkuvaiheessa kuvata haluamansa omakotitalon, josta tulokseksi saa samalla myös kokonaiskustannusarvion.

Aluksi ohjelmassa käydään läpi taloon liittyviä valintoja, sen jälkeen kaikki huonetilat, niiden pinta-alat ja ominaisuudet. Nopeasti selvisi, ettei tilatarpeita ole vielä tarpeeksi mietitty ja alussa tilat valittiin vähän turhan isoiksi. Tästä johtuen talon kokonaiskustannukset tulivat yllättävän suuriksi. Ohjelmalla testasimme erilaisia vaihtoehtoja, joiden kustannukset näkyivätkin suoraan ohjelmasta.

Nyt päädyimme siihen, että tarvitsemme ammattilaisen apua ja pyysimme tuttua suunnittelijaa mukaan. Suunnittelijalla olikin ammattilaisen näkökulmasta hyviä kysymyksiä meille ja jouduimme tarkemmin miettimään mitä ne tarpeet meillä nyt ja 5 vuoden päästä ikeasti ovat. Suunnittelijan avustuksella käydään huonetilat TaloPelillä uudelleen läpi ja mietitään tarkemmin pinta-alat ja materiaalit. Toinen erkkerikin poistetaan, koska silläkin saadaan kustannuksia vähän alaspäin eikä sitä oikeastaan ole aikaisemmin ajateltukaan tehtäväksi. Yllättävän paljon kustannuksiin olisi vaikuttanut, jos talon kerroksia olisi ollut vain yksi. Kaksikerroksinen talo sopisi kuitenkin tontille paljon paremmin.

Kokonaiskustannukseksi saadaan 166.700 euroa, johon täytyy lisätä vielä tontin hinta. Nyt alkaisi vaikuttaa sopivalta – ensin olisi kuitenkin syytä tutustua vielä tonttiin ja varmistaa sieltä tulevia reunaehtoja. Nyt kun tonttia ei vielä ole, suunnitteluun täytyy palata myöhemmin tonttiasian ratkettua.

Nyt näyttää kustannusten puolesta siltä, että voi nopeasti tehdä tarjouksen tontista, jota jo kävimme katsomassa. Päätämme mennä käymään pankinjohtajan juttusilla laina-asioissa. Suunnittelijatuttu kertoo, että pankkiin kannattaa ottaa mukaan TaloPeli-tuloste. Siitä pankissa näkevät kokonaiskustannukset ja saavat suoraan lähtötietoja lainatarjoukseen. Pankinjohtaja on suunnittelijan edelliselle asiakkaalle maininnut, että TaloPeli-kustannusarvio on heidän kannaltaan hyvä lähtökohta rahoitusneuvottelulle, koska se sisältää kaikki rakentamisen kustannukset. Ainoa, mitä tarvitsee lisätä kustannuksiin on tontin hinta, josta meillä ei vielä ole kuin arvio.

Pankissa saamme helposti ja nopeasti neuvottelut hoidettua. Pankinjohtaja sanoo, että hanke näyttää olevan hyvällä mallilla ja hyvä, että budjetti on valmiiksi mietitty näin hyvin. Ei tule myöhemmin turhia yllätyksiä.

Lähtiessämme pankista päätämme heti mennä käymään tontilla ja silloin muistamme yhden tärkeän asian – tontin rakennusoikeus. Sen suunnittelija neuvoi varmistamaan kaupungin kaavoitusyksiköstä. Sieltä löytyy asemakaava, josta ilmenevät tontin rajat ja siinä määritellään myös tontin käyttötarkoitus, rakennusoikeus, rakennusala, rakennuksen paikka ja kerrosluku. Lisäksi suunnittelija sanoi, että kaavaan sisältyy myös muita määräyksiä, jotka kannattaa samalla selvittää. Kaupungilta saimme tarvittavat tiedot tontista ja huomaamme, että kaikista emme ihan suoraan tienneet, mitä ne tarkoittavat. Illalla menemme tontille ja edelleen vaikuttaa hyvältä.

Ennen tonttitarjouksen jättämistä päätämme vielä seuraavana aamuna käydä suunnittelijan luona varmistamassa avoimet kysymykset ja kysyä hänen mielipidettään tontin hinnasta.

Suunnittelija käyttäjänä

Ohjelman avulla suunnittelijan on helppo käydä systemaattisesti läpi asiakkaan suunnitelmissa olevan pientalon ominaisuudet ja laajuus. Samalla suunnittelija voi sujuvasti ottaa esiin yksityiskohtaisiakin asioita talosta, sen ominaisuuksista ja siellä asumisesta. Perheeltä saatujen tietojen avulla on helppo kohdistaa huomio perheen kannalta olennaisiin ja mielenkiintoisiin laatutasovalintoihin, vaikka lähtötiedot hankkeelle olisivat vielä puutteellisetkin. TaloPelin avulla suunnittelijan on myös helppo havaita, missä vaiheessa perheen hanke on ja kuinka vakavalla mielellä hankkeeseen ollaan ryhtymässä.

Ohjelmasta on suunnittelijoiden käyttökokemuksia nyt 5 vuoden ajalta. Käytännössä ohjelmasta on hyötyä suunnittelussa. Parhaita piirteitä ohjelmassa ovat mm.

  • Ohjelma on havainnollinen ja perheen on helppo seurata mukana
  • Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista saadaan perheelle nopeasti
  • Runko, julkisivu, lämmitystapa yms. isäntää kiinnostavat isot valinnat saadaan nopeasti ja helposti
  • Päästään samalla kertaa myös pintamateriaalivalintoihin, jotka taas emäntää kiinnostavat eniten.

CASE-suunnittelija:

Perhe on suunnittelemassa omakotitalon rakentamista. Tontti on vasta haussa. Varsinaisia suunnitelmia ei talosta vielä ole. Perheellä on kuitenkin ajatus siitä, millainen talon pitäisi olla. Ajatuksia vastaava tonttikin on jo tiedossa, mutta tarjousta ei vielä ole tehty. Kokonaiskustannukset hieman arveluttavat. Perhe miettii myös paikalla rakentamisen ja talopaketin etuja.

Suunnittelija käynnistää keskustelun talon ominaisuuksista TaloPeli-ohjelman avulla. Aluksi käydään läpi kaikki talon tärkeimmät valinnat ja tarvittavat asuinhuoneet. Aikaa kuluu 15 min. Keskustelun aikana tulee jo esille useita, perhettä askarruttavia kysymyksiä. Tällaisia ovat mm. lämmitysjärjestelmän valinta, oman työn osuus kokonaiskustannuksista, huoneiden pinta-alat ja tietysti pintamateriaalit.

Nyt perhe sai ensimmäisen arvion kustannuksista ja huomataan heti, että ne ovat hieman korkeat. Niinpä käydään läpi “kysymys”-kohdat. Heti aluksi suunnittelija näyttää perheelle tiiliverhouksen vaikutuksen kuvatun talon hintaan, vaikka alussa sitä jo hieman katsottiinkin. Seuraavaksi perehdytään oman työn vaikutukseen kokonaiskustannuksissa. Alussa omaa työtä on laitettu erittäin varovasti, mutta nyt testataan myös vaihtoehtoja suuremmalla omatoimisuudella. Suunnittelija hieman toppuuttelee, ettei kannata varata liian suurta oman työn osuutta, koska perheellä ei itsellä ollut aikaisempaa kokemusta talon rakentamisesta. Nopeasti perhe havaitsi, että ehkei se olekaan paras tapa edetä hankkeessa. Päätetään selvittää, miten talon ominaisuuksia muuttamalla saataisiin kustannukset oikealle tasolle.

Siirrytään arvioimaan huonetilojen kokoa ja varustusta hieman tarkemmin. Ensimmäisellä kierroksella huoneiden pinta-ala on otettu sieltä isommasta päästä. Nyt pyritään mahdollisimman reaalisiin ja tarpeen mukaisiin pinta-aloihin. Pintamateriaalitkin käydään tarkasti läpi. Näyttää siltä, että perhe alkaa päästä kustannuksienkin osalta hyväksyttävään tasoon. Kun kaikki huoneet on käyty läpi, ilmoittaa perhe, että kustannukset näyttävät nyt olevan sitä luokkaa kuin ovat ajatelleet. Suunnittelija tulostaa perheelle TaloPeli- kustannusarvion, johon vielä lisätään tontin arvioitu hinta.

Seuraavaksi palataan keskustelemaan paikalla rakentamisen ja talopaketin vaikutuksista rakentamisprojektiin. Samalla suunnittelija etsii perheen toiveita vastaavia valmiita ratkaisuja. Niitä löytyikin heti kaksi tilaohjelmaltaan sopivaa. Toinen vaihtoehdoista ei ole perheen mieleen, mutta toisesta löytyvät sitten kaikki perheen haluamat ominaisuudet.

Koska tonttia ei vielä perheellä ole, sovitaan, että asiaan palataan pikaisesti tontin löytymisen jälkeen.

Kesti vain muutaman päivän, kun perhe tuli uudelleen käymään. Heillä on muutamia kysymyksiä asemakaavaan liittyen. Rahoituskin on kuulemma jo alustavasti selvitetty ja perhe on tekemässä tarjousta tontista. Tontti vaikuttaakin aika hyvältä ja sovimme, että heti kun tonttikauppa on tehty, käymme yhdessä tontilla tutustumassa rakennuspaikkaan. Sen jälkeen päästään kunnolla kiinni koko hankkeeseen.